• Sika Rokkon C-VN

  Sika Rokkon C-VN là sản phẩm gốc xi măng để neo vách đá

 • Sika Latex

  Sika Latex phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối. Sika Latex có thể làm lớp hồ dầu, lớp vữa trộn Sikalatex chống thấm, lớp vữa trám vá có sử dụng Sika Latex.

 • Sikadur 42MP

  Sikadur-42 MP Vữa rót gốc nhựa epoxy 3 thành phần. Dùng để neo bu lông, nối bản đệm tốt nhất và còn có khả năng gia tăng tính Chống Thấm

 • SikaGrout GP

  Sikagrout GP Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, có thể bơm được và Sikagrout GP còn thích ứng với điều kiện nhiệt độ môi trường tại chỗ

 • SikaGrout 214-11 HS

  SikaGrout 214-11HS Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, có thể bơm đượ. Sikagrout 214-11 HS thích ứng với những nơi chịu tải trọng và áp lực cao

 • SikaGrout 212-11/214-11

  SikaGrout 214-11 Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, có thể bơm được . SikaGrout 214-11 là dòng vữa rót chất lượng cao và được nhiều các công ty xây dựng sử dụng nhất hiện nay