• Sika Waterproofing Mortar

  Sika Waterproofing Mortar là chất bột có chứa phụ gia chống thấm, sau khi trộn với nước hình thành dạng bùn quánh, được áp dụng cho các chất nền bê tông để chống thấm hoặc dừng trong khu vực có áp suất thấp.

 • Sika MonoTop-615HB

  Sika MonoTop-615HB sử dụng trên trần cho vữa và bê tông cả trên và dưới mặt đất Sika MonoTop-615HB sử dụng chủ yếu sửa chữa cho mảng bê tông bị hư hại tróc vỡ do cốt thép bị ăn mòn

 • Sika Viscocrete 3000

  Sika Viscocrete 3000 là chất siêu hóa dẻo công nghệ cao gốc polyme thế hệ thứ 3 với hiệu quả tạo độ xốp và giúp bê tông bơm được dễ dàng.

 • Sikaflex construction AP

  Sikaflex construction AP là chất trám khe đàn hồi, một thành phần, gốc polyurethane, đông cứng trong môi trường ẩm. sản phẩm này thích hợp cho việc trám nhét khe co giãn ngoài trời.

 • Sika Primer-3 N

  Sika Primer-3 N là chất quét lót 1 thành phần, gốc epoxy-polyretan, có chứa dung môi.

 • Sika Multiseal 3m x 10 mm

  Là băng trám kín Bitumen được cải tiến bởi gốc cao su và tự bám dính, có một mặt được phủ lớp mỏng phôi nhôm.

 • Sika Multiseal Grey 10m x 7,5 cm

  Là băng trám kín Bitumen được cải tiến bởi gốc cao su và tự bám dính, có một mặt được phủ lớp mỏng phôi nhôm.

 • Sika Multiseal 10m x 200mm

  Là băng trám kín Bitumen được cải tiến bởi gốc cao su và tự bám dính, có một mặt được phủ lớp mỏng phôi nhôm.

 • Sika Multiseal 3m x 20cm

  Là băng trám kín Bitumen được cải tiến bởi gốc cao su và tự bám dính, có một mặt được phủ lớp mỏng phôi nhôm.

 • Sika Multiseal Grey 10m x 15cm

  Là băng trám kín Bitumen được cải tiến bởi gốc cao su và tự bám dính, có một mặt được phủ lớp mỏng phôi nhôm.

 • Sika Multiseal Grey 10m x 30cm

  Là băng trám kín Bitumen được cải tiến bởi gốc cao su và tự bám dính, có một mặt được phủ lớp mỏng phôi nhôm.

 • Sikacrete PP1

  Sikacrete PP1 được sử dụng trong bê tông kết cấu, bê tông đúc sẵn và trong các lĩnh vực khác đòi hỏi chất lượng của bê tông tươi và bê tông đã đông cứng chất lượng cao