• Plastiment 96

  Chất hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết gốc Lignosulfonat cải tiến dùng để sản xuất bê tông chất lượng cao.

 • Plastiment 100

  Plastiment 100 là chất hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết gốc Lignosulfonat cải tiến dùng để sản xuất bê tông chất lượng cao.

 • Sika Viscocrete 3000

  Sika Viscocrete 3000 là chất siêu hóa dẻo công nghệ cao gốc polyme thế hệ thứ 3 với hiệu quả tạo độ xốp và giúp bê tông bơm được dễ dàng.

 • Plastiment BV40

  Plastiment BV40 là phụ gia giảm nước cho bê tông

 • Plastiment TM 25

  Plastiment TM 25 là phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết.

 • Sikament MP

  Sikament MP là phụ gia kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cao cấp cho bê tông

 • Sikament 2000 AT

  Sikament 2000AT là phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

 • Plastocrete N

  Plastocrete N là phụ gia dạng lỏng đươc dùng như phụ gia chống thấm cho bê tông vừa là tác nhân hoá dẻo cho bê tông.

 • Sika Viscocrete 3000-10

  Sika Viscocrete 3000-10 chủ yếu thích hợp cho sản xuất bê tông trong các trạm trộn và nhà máy đúc sẵn. Sika Viscocrete 3000-10 vượt trội nhờ vào khả năng giảm

 • Sika Viscocrete HE-10

  Sika Viscocrete HE-10 Phụ gia bê tông giảm nước cực cao với hiệu quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông Sika Viscocrete HE-10 là chất siêu hoá dẻo công nghệ cao gốc polyme thế hệ thứ 3 với hiệu quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông Sika Viscocrete HE-10 phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C 494 loại F

 • Sikament R4

  Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cao cấp cho bê tông

 • Sikament® NN | Chất siêu hóa dẻo

  Sikament NN là phụ gia bê tông có 2 tính năng vừa là chất siêu hoá dẻo để sản xuất bê tông chảy lỏng, giảm đáng kể lượng nước trộn, tăng cường độ ban đầu và cuối cùng