Công ty xây dựng MẠNH Thắng

Địa chỉ: Số 96 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04 666 33748 Fax: 04 666 33748
Website: www.xaydungmanhthang.com
Văn phòng đại diện: Số 96 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Đện thoại: 04 666 33748 Fax:0435 134 963
Email: xaydungmanhthang@gmail.com

Gửi thông tin liên hệ