• Circons

  CIRCONS là một hợp chất được tổng hợp từ các acid tẩy rửa chuyên dụng và một số phụ gia đặc biệt. CIRCONS được dùng để tẩy sạch các lớp vữa, bê tông, xi măng… trên bề mặt sắt thép xây dựng, dụng cụ máy móc trong lĩnh vực xây dựng, gạch men và các loại đá bị dính vữa, bê tông…

 • Chất tẩy rỉ sắt B-05 – Không ăn mòn cốt thép

  Chất tẩy rỉ B-05 là chất biến đổi gỉ hỗn hợp được sản xuất trên cơ sở các hoá chất vô cơ và hữu cơ; Dùng để làm sạch thép bị gỉ; Dùng để bảo quản thép chưa bị gỉ chống lại các tác nhân gây ăn mòn.

 • Rustcons 117S

  Rustcons 117 S là một copolymer được tổng hợp từ các hợp chất vô cơ và hữu cơ được nghiên cứu đặc biệt. Rustcons 117 S được dùng để tẩy sạch các lớp gỉ trên bề mặt sắt thép xây dựng.

 • Rustcons 117M

  Chất tẩy gỉ RUSTCONS 117M là copolymer được tổng hợp từ các hợp chất vô cơ và hữu cơ được nghiên cứu đặc biệt. Chất tẩy gỉ RUSTCONS 117M được dùng để tẩy sạch các lớp gỉ trên bề mặt sắt thép xây dựng.

 • Rustcons 117

  Rustcons tẩy sạch các lớp gỉ trên bề mặt sắt thép xây dựng